Maria Engholm

Unsettled Stories

Galleri Oxholm, København

 

6 april – 28 april 2019

 

En totalinstallation af Maria Engholm (DK).

 

Maria Engholm har det seneste år arbejdet ihærdigt med sine særegne udtryk og indtager i april måned galleriet med en række nye malerier, hængende installationer og unikastole. Unsettled Stories viser på den ene side kunstnerens store fascination af stoflighed, materiale og farvesammensætninger, håndværket, men er samtidig også et udstyk for den åbne fortællings potentiale og en behandling af tendenser og hændelser i samtiden – verdenen anno 2019. Engholms værker repræsenterer et nu og manifesterer sig tydeligt i gallerirummene ved deres unikke teknik og beskuerinddragelse. De mange detaljer og værkernes unikke helhedsudtryk vækker bl.a. refleksion omkring klimaforandringens tydelige spor, samfundets bagside og det konkrete og mentale landskab hos det enkelte individ. Engholm spørger vedkommende og relevant ind til livets store og små spørgsmål. Hvordan kan vi som menneskehed engagere og aktivere os selv mere til gavn for kommende generationer og et grønnere og rigere liv? 

 

Unsettled Stories viser en anden måde at orientere sig i og gå til maleriet på. For Engholm er det ikke blot en genre præget af en fjern konvention og konstellation, men i højere grad fortællingen om et her og nu, virkeligheden og realiteterne, vi alle kan relatere til. Unsettled Stories manifesterer sig som udstilling som et dybt og relevant forankringspunkt i en tid præget af forandring og urolighed mere end nogensinde før.

 

Maria Engholm er født og opvokset i Fredericia 1976 og bor og arbejder i dag i København. Hun tog i 2007 afgang fra Danmarks Designskole, afdelingen for Møbel og Rum. Hendes værker er repræsenteret i private som offentlige samlinger herhjemme og i udlandet. 

Om Maria Engholm

 

 

Hun arbejder i sit kunstneriske udtryk ud fra perspektiviske genkendeligheder med forstyrrende elementer, der på én gang underbygger og forvrider fortællingen. Malerierne er farvemættede rumlige variationer, der henter sin form fra arkitekturen, fiktive rumligheder, installationer og byens skrammede, men smukke sider.​I de rene mennesketomme malerier, er du beskueren som inviteres ind i maleriet på en opdagelsesrejse i detaljen - på meddigtning af fortællingen.

 

Maria er i sine værker optaget af rum i dobbelt forstand. Rummet som en absolut fysisk betingelse, men også rummet forstået som det grænseløse mentale rum, hvor erfaringer af verden aflejres i os som erindringsbilleder, og hvor drømmebilleder næres af virkelighedens stof.

Gennem en til tider fotografisk malemåde, peger hendes værker på relationerne mellem den sansbare virkelighed og menneskets indre psykologiske rum. Hun kombinerer cool minimalistisk æstetik med dagligdagens elementer, der appellerer til fantasien og lægger lag på lag af associationer i beskuerens bevidsthed.

Malerierne er rene koloristiske og æstetiske nydelser, men overskrider det dekorative ved at kalde på refleksion. De er stærke og usentientale sindbilleder for eksistentiel søgen, uforløst spænding og længsel.

 

af: Tom Jørgensen 2009

Vil du vide mere:
CV

Kontakt

Tekster om Maria:

Når en historie vokser ud af hånden af Signe Mai Vilsbøll 2015

Kunstneren og møbelbyggeren, der blev gartner af Dome of Visions 2014

101 kunstnere, en hyldest til mangfoldigheden af Tom Jørgensen 2009

Video om Maria:

En film om Maria af Peter Kær 2018

Kunstnerportræt af Maria Engholm af Külli Suitso 2013

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon