Om Maria Engholm

Maria Engholm´s works are characterised by recognisable perspectives with underlaying disturbing elements. With the latter she emphasizes and twists the narration. Engholm´s paintings are color saturated spatious variations that collect their form from architecture, fictitious spatial realities, installations and the raw but nevertheless beautiful sides of cities around the Globe. With inspiration from the streets of her “hometown” Copenhagen to New York and Berlin she paints a glimpse of the seen and sensed and incorporates it through painterly visions in a new and unique expression. You are the spectator. Invited to come along on a journey into the painting – the detail. And co-create the narration.

Looking at Maria Engholm´s work one finds an interest for space. Space as an absolute and physical condition. And space understod as a borderless mental space, where experiences of the World are gathered as memories and where dreams are born and nurtured by reality.

Through an almost photographic and very meticulous painting method her work speaks of the relations between the sensed reality and human´s inner mental space. She combines a cool minimal aesthetic with elements from our everyday life to tricker our fantasy and question our understanding of current conditions.

Skrevet om Maria ved udstillingen
Unsettled Stories
Galleri Oxholm, København
6 april – 28 april 2019
En totalinstallation af Maria Engholm (DK).

Maria Engholm har det seneste år arbejdet ihærdigt med sine særegne udtryk og indtager i april måned galleriet med en række nye malerier, hængende installationer og unikastole. Unsettled Stories viser på den ene side kunstnerens store fascination af stoflighed, materiale og farvesammensætninger, håndværket, men er samtidig også et udstyk for den åbne fortællings potentiale og en behandling af tendenser og hændelser i samtiden – verdenen anno 2019. Engholms værker repræsenterer et nu og manifesterer sig tydeligt i gallerirummene ved deres unikke teknik og beskuerinddragelse. De mange detaljer og værkernes unikke helhedsudtryk vækker bl.a. refleksion omkring klimaforandringens tydelige spor, samfundets bagside og det konkrete og mentale landskab hos det enkelte individ. Engholm spørger vedkommende og relevant ind til livets store og små spørgsmål. Hvordan kan vi som menneskehed engagere og aktivere os selv mere til gavn for kommende generationer og et grønnere og rigere liv? 

Unsettled Stories viser en anden måde at orientere sig i og gå til maleriet på. For Engholm er det ikke blot en genre præget af en fjern konvention og konstellation, men i højere grad fortællingen om et her og nu, virkeligheden og realiteterne, vi alle kan relatere til. Unsettled Stories manifesterer sig som udstilling som et dybt og relevant forankringspunkt i en tid præget af forandring og urolighed mere end nogensinde før.

Maria Engholm er født og opvokset i Fredericia 1976 og bor og arbejder i dag i København. Hun tog i 2007 afgang fra Danmarks Designskole, afdelingen for Møbel og Rum. Hendes værker er repræsenteret i private som offentlige samlinger herhjemme og i udlandet. 

Skrevet om Maria i bogen
101 kunstnere, en hyldest til mangfoldigheden
af Tom Jørgensen 2009

Hun arbejder i sit kunstneriske udtryk ud fra perspektiviske genkendeligheder med forstyrrende elementer, der på én gang underbygger og forvrider fortællingen. Malerierne er farvemættede rumlige variationer, der henter sin form fra arkitekturen, fiktive rumligheder, installationer og byens skrammede, men smukke sider.

I de rene mennesketomme malerier, er du beskueren som inviteres ind i maleriet på en opdagelsesrejse i detaljen – på meddigtning af fortællingen.

Maria er i sine værker optaget af rum i dobbelt forstand. Rummet som en absolut fysisk betingelse, men også rummet forstået som det grænseløse mentale rum, hvor erfaringer af verden aflejres i os som erindringsbilleder, og hvor drømmebilleder næres af virkelighedens stof.

Gennem en til tider fotografisk malemåde, peger hendes værker på relationerne mellem den sansbare virkelighed og menneskets indre psykologiske rum. Hun kombinerer cool minimalistisk æstetik med dagligdagens elementer, der appellerer til fantasien og lægger lag på lag af associationer i beskuerens bevidsthed.

Malerierne er rene koloristiske og æstetiske nydelser, men overskrider det dekorative ved at kalde på refleksion. De er stærke og usentientale sindbilleder for eksistentiel søgen, uforløst spænding og længsel.

Vil du vide mere:
CV

Kontakt

Video om Maria:

En film om Maria af Peter Kær 2018

Kunstnerportræt af Maria Engholm af Külli Suitso 2013

Medvirker i DR2 Makværk eller Mesterværk S1:E2

Interviews med Maria:

Alle de ting, man har med sig, maler man ud af Inge Schjødt //
Publiceret: Kunstavisen nr. 5 // 2019

Når en historie vokser ud af hånden af Signe Mai Vilsbøll 2015

Kunstneren og møbelbyggeren, der blev gartner af Dome of Visions 2014